STORITVE

Na osnovi želja in potreb strank (tako kupcev kot prodajalcev oz. pogodbenih strank v drugi postopkih), dopolnjujemo seznam naših storitev, a v grobem naše storitve zajemajo sledeče:

- brezplačni ogledi nepremičnin na področju Slovenije in Hrvaške (tako za prodajo kot nakup); - brezplačno oglaševanje v aktualnih tiskanih in spletnih medijih ter na naših spletnih straneh www.adrianepremicnine.si in www.adriatic-realestate.eu

- brezplačno svetovanje in podajanje informacij po elektronski pošti info@adrianepremicnine.si ali osebno oz. telefonsko; - svetovanje pri prometu z nepremičninami in priprava različnih vrst pogodb (kupoprodajne pogodbe, darilne pogodbe, dedovanja, delitve, parcelacije, ipd.); - svetovanje in priprava potrebne dokumentacije pri ustanavljanju etažne lastnine;

- pomoč in svetovanje strankam pri nakupu nepremičnine na javni dražbi;

- pomoč strankam pri iskanju sodno zapriseženega cenilca nepremičnin; - strokovno posredovanje pri prodaji, nakupu ali menjavi nepremičnin;

- preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine); - preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine; - posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe (prodajna cena ter ostale zahteve in    

   želje pogodbenih strank); - priprava potrebnih obrazcev za odmero davščin na pristojni Finančni upravi RS

- spremljanje stranke pri notarski overitvi pogodb ter celotnega postopka do

primopredaje nepremičnine oz. zaključka posla;

- priprava primopredajnega zapisnika ter prepis lastništva pri pristojnih javnih družbah

(komunala, voda, elektrika, upravnik, ipd.) - svetovanje pri urejanju stanovanjskih kreditov;

- najem in oddaja nepremičnin;

- sodelovanje z izvajalci pri prenovi nepremičnin in/ali selitvi; - urejanje gradbene dokumentacije in izgradnja hiše do dogovorjene gradbene faze

- ostalo po potrebi stranke

NE SPREGLEJTE
PRODAJA  ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE MAREZIGE
EUR 250.000,00
Koper, Marezige  
šifra: 1789

MAREZIGE, prodamo zazidljivo zemljišče z odprtim pogledom na morje 

več informacij +
PRODAJA
DVOJČEK - DESNA VERTIKALA ŠKOCJAN
Koper, Škocjan
šifra: 1790

KOPER - ŠKOCJAN; v novem naselju, v urejeni, slepi ulici, prodamo vertikalo dvojčka z letno kuhinjo in zelenico

EUR 330.000,00
več informacij +
ODDAJA
ODDAMO 4 SOBNO DUPLEX STANOVANJE IZOLA
Izola, Center
šifra: N0050

IZOLA-CENTER; v bližini Marine Izole, plaže in urejene sprehajalne poti, v nadstandarno grajeni večstanovan...

EUR 1.600,00/mesec+stroški
več informacij +

Ki jih določa po 15. členu Zakona o nepremičninskem posredovanju (uradni list RS št.42/2003) podjetje Adria nepremičnine, promet z nepremičninami, inženiring, svetovanje, d.o.o., Koper, Ankaranska 7, ID za DDV.: 53473574, Matična št.:1939076

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe o posredovanju, ki jo posrednik sklene z naročiteljem. 1.     storitve posredovanja pri nakupu in prodaji nepremičnin

   Pred sklenitvijo pogodbe o posredovanju je potrebno preveriti:

-              preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine),

-              preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih,

-   preverjanje in po potrebi pridobivanje dokumentov (morebitni stroški so breme naročitelja)

-              organizacija in vodenje ogledov

-              priprava ustreznih pogodb za sklenitev pravnega posla (po dogovoru)

-              hramba originalnih dokumentov do realizacije pravnega posla

-              spremljanje realizacije prodajne pogodbe, predvsem plačil posameznih obrokov

Če posrednik katere izmed navedenih storitev na izrecno željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanja provizije, če je sicer posrednik te storitve pripravljen opraviti.

 

2.       storitve posredovanja pri najemu nepremičnin

           - preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine)

           - preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine

           - sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe

           - priprava ustreznih pogodb

 

 1. provizija
 2. Za posredovanje pri nakupu oziroma prodaji nepremičnine ima posrednik oziroma nepremičninska družba skladno s 5. členom ZNPosr (Ur.l. RS št. 42/2003) pravico do provizije v višini 4% pogodbene cene nepremičnine ter davek na dodano vrednost (DDV), razen v primeru, kadar je pogodbena vrednost-cena nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR, za posredovanje pri najemu nepremičnine pa do provizije v višini dveh mesečnih najemnin, v vsakem primeru pa najnižja provizija znaša 400 €.
 3. S posredniško pogodbo je med posrednikom in naročiteljem dogovorjeno plačilo za posredovanje pri čemer

         naročitelj kot ponudbeni pogoj za prodajo/oddajo predmetne nepremičnine zahteva delitev plačila za

         posredovanje tako, da, tretja oseba prevzame del obveznosti v višini 2%  dogovorjene pogodbene

         vrednosti pri prodaji / do 2 mesečnih najemnin pri najemu (22% DDV ni vključen).

 1.     Posrednik skladno s 25. členom ZNPosr in 847. členom OZ pridobi pravico do provizije, ko je sklenjena pogodba ali predpogodba, pri sklenitvi katere je posredoval. Pravico do plačila posrednik obdrži tudi, če se že sklenjena pogodba kasneje razdre, a samo v primeru, da za razdrtje pogodbe ni odgovoren posrednik.
 2.     Naročitelj je dolžan plačati provizijo tudi, če on ali njegov družinski član sklene pogodbo s tretjo osebo, s katero ga je spravil v stik posrednik.
 3. Posrednik nima pravice do plačila za posredovanje, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja.
 4. Družba Adria nepremičnine d.o.o. je davčni zavezanec. Nepremičninska družba ima zavarovano svojo odgovornost pri Zavarovalnici Triglav d.d., št. police OD40100057076, zavarovana vsota 175.000,00 EUR, letni agregat: 350.000,00 EUR. Posle posredovanja opravlja nepremičninski posrednik Radinovič Peter, št. licence 00169, vpisan pod zaporedno št. 0016400169 v imeniku nepremičninskih posrednikov.

 

 1. druga določila
 2. Naročitelj za isto nepremičnino sme skleniti pogodbo o posredovanju še z drugo nepremičninsko družbo.
 3. Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja. Če sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma obvestiti posrednika v roku 3 delovnih dni.
 4. Naročitelj lahko prekliče naročilo za posredovanje, če preklic ni v nasprotju s poštenjem, sicer je dolžan posredniku povrniti škodo, ki mu jo s tem povzroči.

 

 1. obveznosti naročitelja v zvezi z ENERGETSKO IZKAZNICO (EI)

         Nepremičninska družba naročitelja seznanja z določbama energetskega zakona (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/14), in sicer:

       -  Pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem, mora naročnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice.

       -  Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem, kupcu oz. najemniku  

             najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega

             posameznega dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela, se lahko predloži energetska izkaznica

            za celotno stavbo.

       - Naročitelj prevzema vso odgovornost ter plačilo morebiti izrečene globe, ki bi izhajala iz dejstva, da naročnik  

           nepremičninski družbi ni posredoval kopije ali podatkov iz energetske izkaznice.

 1.    Če se pogodbene stranke ne dogovorijo drugače, se šteje, da je pogodba o posredovanju sklenjena za določen

       čas devetih mesecev in se lahko sporazumno večkrat podaljša.

      

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem.

Koper, 24.3.2014                                                                                                     

Velja do preklica!